Poreska uprava e porezi aplikacija

 Poreska uprava e porezi aplikacija.

Poreska uprava je dizajnirala specijalizovani elektronski servis za rad, u pitanju je aplikacija e porezi. U aplikaciju su ugrađeni svi elementi koji su neophodni korisnicima portala za nesmetan rad, pri čemu su u potpunosti očuvane sve funkcionalnosti postojećih elektronskih servisa na portalu ePorezi.

Ukoliko imate neki problem ili poteškoća pristupa aplikaciji ePorezi, ne brinite, postoji rešenje. Možete nam podneti zahtev, tako da bilo koju obavezu prema Poreskoj upravi možemo izvršiti u Vaše ime:

Aplikacija ePorezi obuhvata skup elektronskih servisa Poreske uprave, gde je svim poreskim obveznicima omogućeno podnošenje elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodela, odnosno, oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Svrha uspostavljanja aplikacije e Porezi podrazumeva brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Navedeni sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava bezbedan prenos podataka elektronskim putem.

Poreska uprava e porezi aplikacija i uputstvo za preuzimanje

1. Preuzimanje aplikacija ePorezi – Poreska uprava

Za pristup elektronskim servisima na portalu “ePorezi” koristi se jedinstvena, specijalno dizajnirana aplikacija ePorezi koja je besplatna i može se preuzeti sa sajta Poreske uprave u sekciji ePorezi – Elektronski servisi za poreske obveznike (http://www.purs.gov.rs/e-porezi/portal.html) klikom na dugme ePorezi – Preuzmite aplikaciju. Nakon preuzimanja, aplikacija se jednostavno instalira na lokalni računar i nakon pokretanja, postupak pristupa portalu ePorezi se, kao i do sada, vrši pomoću Kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Poreska uprava e porezi aplikacija

 

Poreska uprava e porezi aplikacija

2. Sačuvati fajl na računaru

fajl

3. Instaliranje aplikacije ePorezi

Nakon preuzimanja, izabrati jezik, i kliknuti na dugme OK, kao što je prikazano na slici 3.

Instaliranje aplikacije ePorezi

 

Slika 3. aplikacija ePorezi – korak 1

Zatim je potrebno kliknuti na dugme Dalje, odnosno Next kako bi aplikacija ePorezi, nakon instalacije, bila dostupna na ekranu lokalnog računara, kao što je prikazano na Slici 4.

Poreska uprava e porezi aplikacija

 

Slika 4. aplikacija ePorezi – korak 2

Nastavak instalacije vrši se klikom na dugme Instaliraj, kao što je prikazano na Slici 5.

Instaliranje aplikacije ePorezi

 

Slika 5. aplikacija ePorezi – korak 3

Za uspešan završetak
postupka instalacije aplikacije ePorezi potrebno je kliknuti na dugme Završi.

Način rada na portalu
ePorezi, u pogledu upotrebe elektronskih servisa za podnošenje poreskih
prijava, za pregled postojećih prijava, za dostavljanje zahteva za upitom
stanja, kao i korišćenje servisa za dodelu/oduzimanje ovlašćenja, identičan je
dosadašnjem.

Prijavljivanje na
portal ePorezi biće moguće isključivo putem aplikacije ePorezi, a sve
relevantne informacije mogu se pronaći na sajtu Poreske uprave – http://www.purs.gov.rs/.

Ako vam bilo koji korak predstavlja problem – ne brinite, postoji rešenje. Možete nam podneti zahtev, tako da bilo koju obavezu prema Poreskoj upravi možemo izvršiti u Vaše ime:

Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti putem elektronske pošte na adresu office@poreskosanduce.rs

Cilj uspostavljanja portala ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran prenos podataka elektronskim putem.

Putem portala e Porezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi sve obrasce poreskih prijava.

Pristupom aplikaciji e porezi, moćićete da vidite Vaše analitičke kartice, odnosno stanje na vašim uplatnim računima za porez i doprinose. Time ćete imati uvid da li su uplate pravilno evidentirane, da li ste eventuolno na nakom računu u pretplati ili u dugu. Navedeno praćenje je veoma bitno, kako biste blagovremeno mogli delovati i na vreme mogli ispraviti nepravilnosti. Isto tako putem aplikacije e porezi Poreske uprave, moćićete pristupiti Vašem poreskom sandučetu i sagledati da li Vam je dostavljeno nešto novo od dokumenata.

Ukoliko se odlučite da drugo lice pristupi vašem nalogu na portalu e porezi, prethodno je neophodno podneti PEP obrazac Poreskoj upravi u cilju ovlašćenja. PEP obrazac se može dostaviti na pisarnici, odlaskom u Poresku upravu ili elektronski, putem mail-a. Spisak elektronskih adresa za prijem podnesaka elektronskim putem možete pronaći na narednom linku http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6205/spisak-elektronskih-adresa-za-prijem-podnesaka-elektronskim-putem.html)

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.