Usluge

Poresko sanduče

Naš tim Vam nudi uslugu brze i efikasne dostave poreskih rešenja direktno na Vaš e-mail.

Poreski alarm

Blagovremeno alarmiranje Vaših poreskih obaveza, najmanje 5 dana pre njihovog dospeća.

Instrukcije

Ukazivanje potrebnih iznosa za uplatu i detalja potrebnih oko popunjavanja naloga za prenos ili opštih uplatnica.

Poreske kartice

Redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, kako ne bi išla kamata.

Preuzimanje uverenja

Ukoliko vam je potreban dokaz kod poslovne banke za podizanje kredita, dokaz o redovno izmirenim obavezama za overu zdravstvene kartice, dokaz zbog ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite...

Upit stanja

Sintetika i analitika uplatnih računa :
Porez i doprinosi na prihode od samostalnih delatnosti, objedinjena naplata poreza i doprinosa...

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Pomoću kalkulatora možete izačunati procenjeni izos mesečnog paušalnog poreza.

Podnošenje zahteva

Povraćaj ili preknjižavanje više uplaćenog poreza

Ukoliko Vam  je potrebno da izvršite povraćaj ili preknjižavanje, više uplaćenog poreza ili doprinosa, javite nam se, klikom na naredno dugme:

Reprogram

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga.

Žalba na postojeće rešenje

Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana postavljanja rešenja u Vaše poresko sanduče.

APR

Želite da otpočnete novi biznis, privremeno zamrznete firmu ili trajno  je zatvorite. Menjate adresu,  poslovno ime ili šifru delatnosti. Možemo Vam pomoći oko pripreme potrebne dokumentacije za APR.

Podnošenje PPDG 1R prijave

Datum otpočinjanja delatnosti želite da prijavite naknadno u APR-u

Menjate osnov osiguranja ili šifru delatnosti

Prelazite sa paušalnog oporezivanja na oporezivanje na stvarni prihod

Želite da prijavite prestanak ili prekid obavljanja samostalne delatnosti

Prestajete sa plaćanjem doprinosa, u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti

Nastavljate obavljanje samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti

Prelazite iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje

poresko sanduče

Za sve ostale usluge, KLIKNITE OVDE