APR kontakt telefon info centar

Usled zatvaranja šaltera, Agencija za privredne registre je pojačala rad Info centra, radi efikasnije komunikacije sa korisnicima, koji imaju pitanja u vezi administrativnih poslova koje treba da obave u APR-u u okolnostima vanrednog stanja.

APR kontakt telefon, info centar apr #aprkontakt #aprkontakttelefon #infocentarapr#apr #agencijazaprivredneregistre

Apr kontakt telefon

Osim telefona 011 20 23 350, Info centar APR-a uveo je telefon 011 33 07 865, kao i fiksne i mobilne telefone iz 13 organizacionih jedinica Agencije, preko kojih će zaposleni u organizacionim jedinicama pružati odgovore na pitanja sugrađana i ostalih korisnika.

Svi telefoni, kao i imejl- adrese registara, kojima se korisnici mogu obratiti s pitanjima i putem elektronske pošte, objavlјeni su na stranici APR kontakt telefon.

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.