Eporezi poresko sanduce

ePorezi-Usluge

(Za paušalno oporezovane obveznike)

Poresko sanduče

Dostava poreskih rešenja i drugih dokumenata iz poreskog sandučeta, direktno na Vaš e-mail.

Poreske kartice

Redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, kako ne bi išla kamata.

Poreski alarm

Blagovremeno obaveštavanje o dospeću poreskih obaveza, najkasnije 5 dana pre njihovog dospeća.

Instrukcije

Pravilno popunjavanje uplatnica / naloga za plaćanje poreza i doprinosa kao i drugih obaveza vezanih za poslovanje.

Preuzimanje uverenja

Brza dostava poreskog uverenja o izmirenim obavezama radi overe zdravstvene kartice, dobijanja kredita, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite...

Upit stanja

Dostava prikaza stanja na uplatnim računima poreza i doprinosa, eko takse, objedinjene naplate...

PPDG 1R prijava

Popunjavanje i podnošenje prijave usled prekida obavljanja delatnosti, promene osnove osiguranja, nastavka obavljanja delatnosti, promene sedišta radnje...

Povraćaj / Preknjižavanje

Prenos sredstava po osnovu pogrešno uplaćenog poreza ili doprinosa sa jednog računa na drugi.

PPP PD prijava

Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za zarade zaposlenih / zakup.

eFiskalizacija

Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju i podnošenje zahteva za dobijanje bezbednosnog elementa.

Eko taksa

Rok podnošenja prijave je 31.07. za tekuću poslovnu godinu ili po privremenom prekidu / nastavku obavljanja delatnosti.

APR

Priprema potrebne dokumentacije pri otvaranju firme, usled promene adrese, poslovnog imena, šifre delatnosti, prijave privremenog prekida ili trajnog prestanka obavljanja delatnosti.

CROSO

Prijava i odjava zaposlenih radnika u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Pomoću kalkulatora možete izačunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza.

Online kompletan paušal paket

U ponudi su tri paketa, svaki sadrži kompletne usluge za paušno oporezovane obveznike. Iskoristite prednosti modernog poslovanja i odaberite Online Paušal Paket koji vam najviše odgovara.

Paušal paket - Starter

Trajanje : 1 mesec
Osnovni paket

5.000 rsd

Paušal paket Progresion

Trajanje : 3 meseca
Ušteda 10%

13.500 rsd

(4.500 rsd mesečno)

 

Paušal paket - Extended

Trajanje : 6 meseci
Ušteda 20%

24.000 rsd

(4.000 rsd mesečno)

 

Online paušal paket

je sveobuhvatno rešenje koje je posebno osmišljeno za preduzetnike paušalce koji žele da budu uvek dobro informisani i da posluju u skladu sa svim propisima i zakonima.

 Shvatamo da se obaveze paušalaca znatno promenile u poslednjih nekoliko godina, te da se javljaju mnoga pitanja i nedoumice.

 Mnogi paušalci traže savete i informacije koje su bitne za njihovo poslovanje i upravo zbog toga smo osmislili kompletan online pausal paket kako bi imali pristup sigurnim informacijama.

Kompletan online paušal paket sadrži:

 • Poreski alarm
 • Redovan pregled i analiza stanja poreskih kartica pausalca
 • Konsultacije
 • Vođenje KPO knjige
 • Podnošenje poreskih prijava po potrebi
 • Dostava rešenja i dokumentacije iz poreskog sandučeta
 • Prijava za eko taksu
 • Instrukcije popunjavanja naloga za prenos ili opštih uplatnica
 • Izrada faktura
 • Praćenje limita
 • Priprema dokumetacije za APR
 • Preuzimanje uverenja
 • Povraćaj/preknjižavanje

Podnošenje zahteva

Povraćaj ili preknjižavanje više uplaćenog poreza

Ukoliko Vam  je potrebno da izvršite povraćaj ili preknjižavanje, više uplaćenog poreza ili doprinosa, javite nam se, klikom na naredno dugme:

Reprogram

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga.

Žalba na postojeće rešenje

Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana postavljanja rešenja u Vaše poresko sanduče.

APR

Želite da otpočnete novi biznis, privremeno zamrznete firmu ili trajno  je zatvorite. Menjate adresu,  poslovno ime ili šifru delatnosti. Možemo Vam pomoći oko pripreme potrebne dokumentacije za APR.

Eporezi poresko sanduce

Eporezi poresko sanduce

Aplikacija ePorezi obuhvata skup elektronskih servisa Poreske uprave, gde je svim poreskim obveznicima omogućeno podnošenje elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodela, odnosno, oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Svrha uspostavljanja aplikacije e Porezi podrazumeva brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Navedeni sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava bezbedan prenos podataka elektronskim putem.

Ako vam bilo koji korak predstavlja problem – ne brinite, postoji rešenje. Možete nam podneti zahtev, tako da bilo koju obavezu prema Poreskoj upravi možemo izvršiti u Vaše ime:

Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti putem elektronske pošte na adresu office@poreskosanduce.rs

Cilj uspostavljanja portala ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran prenos podataka elektronskim putem.

Putem portala e Porezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi sve obrasce poreskih prijava.

Pristupom aplikaciji e porezi, moćićete da vidite Vaše analitičke kartice, odnosno stanje na vašim uplatnim računima za porez i doprinose. Time ćete imati uvid da li su uplate pravilno evidentirane, da li ste eventuolno na nakom računu u pretplati ili u dugu. Navedeno praćenje je veoma bitno, kako biste blagovremeno mogli delovati i na vreme mogli ispraviti nepravilnosti. Isto tako putem aplikacije e porezi Poreske uprave, moćićete pristupiti Vašem poreskom sandučetu i sagledati da li Vam je dostavljeno nešto novo od dokumenata.

Ukoliko se odlučite da drugo lice pristupi vašem nalogu na portalu e porezi, prethodno je neophodno podneti PEP obrazac Poreskoj upravi u cilju ovlašćenja. PEP obrazac se može dostaviti na pisarnici, odlaskom u Poresku upravu ili elektronski, putem mail-a. Spisak elektronskih adresa za prijem podnesaka elektronskim putem možete pronaći na narednom linku http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6205/spisak-elektronskih-adresa-za-prijem-podnesaka-elektronskim-putem.html)

Eporezi poresko sanduce​

Table of Contents