Prijava za pomoć preduzetnicima:

Ukoliko želite da odaberete banku u kojoj će biti otvoren namenski račun za bespovratna novčana sredstva, slobodno nam posaljite zahtev. Prijava za pomoc preduzetnicima vrši se putem portala ePorezi izborom poslovne banke.

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko ste paušalno oporezovani i imate preduzetničke račune samo u jednoj banci otvorene, nemate zaposlene, nema potrebe za podnošenjem zahteva, automatski će vam se otvoriti namenski račun u Vašoj banci.

Pravo na direktna davanja –  bespovratna novčana sredstva ostvaruju pored pravnih lica i preduzetnici (stvarnjaci i paušalci), za sebe i svoje zaposlene, osim:
1. Preduzetnika koji su podneli zahtev APRu za privremeni prekid firme pre 15.03.2020. godine.2. Privrednih subjekata registrovanih nakon 15.03.2020. godine.
3. Privrednih subjekata koja su smanjila broj zaposlenih za više od 10% u odnosu na 15.03.2020.
4. Preduzetnika kojima preuzetnička delatnost nije osnovna (zaposleni kod drugog privrednog subjekta ili penzineri)

Ukoliko ne spadate u navedene četiri kategorije, možete ostvariti pravo na bespovratna novčana sredstva u visini minimalne neto zarade za vas i svakog vašeg zaposlenog za period od tri meseca:

· mart (isplata u iznosu od 30.367,04 rsd. predviđa se u maju)

· april (isplata  u iznosu od 30.367,04 rsd. predviđa se u junu) i

· maj  (isplata  u iznosu od 28.986,72 rsd predviđa se u julu)

 Prijava za pomoć preduzetnicima
Prijava za pomoć preduzetnicima

Možete ostvariti pravo na direktna davanja i za zaposlene na određeno i za zaposlene na neodređeno vreme. Ako ste zaposlenog angažovali sa nepunim radnim vremenom novčana sredstva dobijate  srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave  PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Do 25. aprila 2020.godine neophodno je da poreski obveznici koji imaju otvorene preduzetničke račune u više banaka putem portala ePorezi elekotronskim podnošenjem prijave IPB (IZBOR POSLOVNE BANKE) izvrše odabir banke u kojoj već imaјu otoren preduzetnički račun kako bi im Narodna banka Srbije otvorila poseban namenski račun najkasnije do 30. aprila 2020.godine.

Ukoliko imate preduzetnički račun u samo jednoj banci i planirate da prihvatite bespovratna novčana sredstva, možete i Vi da odradite ovaj korak, odnosno elektronski podnesete prijavu IPB.

Odabir se vrši putem portala ePorezi elekotronskim podnošenjem prijave IPB. Ukoliko ne posedujete elektronski sertifikat i ne možete da pristupite aplikaciji ePorezi, možete i nas ovlastiti da u Vaše ime izvršimo odabir banke, klikom na naredno dugme:

Ponuda se odnosi na celu teritoriju Srbije.

Preduzetnici koji su se opredelili za isplatu lične zarade i koji imaju zaposlene, neophodno je da u poreskoj prijavi PPP-PD (Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima), koju inače podnose pre isplate zarada a najkasnije do kraja svakog meseca za prethodni mesec,  upišu u polje datum plaćanja 04.01.2021.godine i podnesu je najkasnije do:
– do 30. aprila 2020. godineda da bi ostvarili fiskalne pogodnosti i direktna davanja za sva tri meseca, – do 31. maja 2020. godineda da bi ostvarili fiskalne pogodnosti i direktna davanja za dva meseca,
– do 30. juna 2020. godineda da bi ostvarili fiskalne pogodnosti i direktna davanja za jedan mesec.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji do sada nisu imali obavezu da podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene, biće automatski prijavljeni na mere, bez pomenute procedure.