Obaveštenja o odloženom plaćanju dugovanog poreza i doprinosa stigla u poresko sanduče!

Obaveštenje dobijaju poreski obveznici koji na odlaganje imaju pravo u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.