Poresko sanduče za paušalce

poresko sanduce za pausalce

Ističemo za sve paušalno opredeljene preduzetnike:

Verovatno ste se upoznali sa novinama za preduzetnike koji otpočinju delatnost ove godine i koji su se prilikom registracije opredelili za paušalno oporezivanje. Počev od 15. januara 2020. godine, rešenja o utvrđenim poreskim obavezama (jedno za porez, a drugo za tri doprinosa – PIO, zdravstveno i nezaposlenost) za tekuću poslovnu godinu biće doneta i uručena u poresko sanduče za paušalce na portalu Poreske uprave u roku od 48 časova od dana osnivanja preduzetničke delatnosti.

Datum uručenja poreskog rešenja je datum postavljanja u poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave. Datum je bitan, jer ukoliko ste nezadovoljni visinom utvrđene obaveze, možete uložiti žalbu koja će se razmatrati samo ako je podnesete u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja. Da biste preuzeli rešenje, morate posedovati kvalifikovani digitalni sertifikat za preuzimanje rešenja sa portala Poreske uprave ili ovlastiti drugo lice u cilju pristupanja portalu Poreske uprave i preduzimanja odgovarajućih radnji.

Ukoliko Vam bude trebala jednokratna pomoć u vezi preuzimanja utvrđenih obaveza po dobijenim rešenjima Poreske uprave kao i u vezi instrukcija za uplatu, na raspolaganju smo Vam.