Elektronska komunikacija sa Poreskom upravom za vreme vanrednog stanja
Elektronska komunikacija sa poreskom upravom za vreme vanrednog stanja

Elektronska komunikacija sa Poreskom upravom za vreme vanrednog stanja

Za vreme vanrednog stanja elektronska komunikacija sa Poreskom upravom će se obavljati putem elektronskih servisa, elekronske pošte, aplikacije ePorezi i kontakt centra. Spisak elektronskih adresa za prijem podnesaka elektronskim putem možete pronaći na sajtu Poreske uprave. Isto važi i za spisak kol centara po gradovima i opštinama. Elektronski servis poreske uprave Rad elektronskih servisa ePorezi će i dalje biti nesmetan, tako da će poreski obveznici moći da podnose poreske prijave, prate status prijava dobijaju uvid u stanje na uplatnim računima za porez i doprinose, kao i da dobiju poreska uverenja. Elektronski način komunikacije sa poreskim obveznicima je omogućila Poreska uprava, otvaranjem posebne mail adrese…

Continue Reading
Close Menu
×