Poreska uprava e porezi aplikacija
Poreska uprava e porezi aplikacija

Poreska uprava e porezi aplikacija

 Poreska uprava e porezi aplikacija. Poreska uprava je dizajnirala specijalizovani elektronski servis za rad, u pitanju je aplikacija e porezi. U aplikaciju su ugrađeni svi elementi koji su neophodni korisnicima portala za nesmetan rad, pri čemu su u potpunosti očuvane sve funkcionalnosti postojećih elektronskih servisa na portalu ePorezi.  Aplikacija ePorezi obuhvata skup elektronskih servisa Poreske uprave, gde je svim poreskim obveznicima omogućeno podnošenje elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodela, odnosno, oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Svrha uspostavljanja aplikacije e Porezi podrazumeva brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Navedeni…

Continue Reading
Close Menu
×