APR kontakt telefon info centar

Usled zatvaranja šaltera, Agencija za privredne registre je pojačala rad Info centra, radi efikasnije komunikacije sa korisnicima, koji imaju pitanja u vezi administrativnih poslova koje treba da obave u APR-u u okolnostima vanrednog stanja. Apr kontakt telefon Osim telefona 011 20 23 350, Info centar APR-a uveo je telefon 011 33 07 865, kao i fiksne i mobilne telefone iz 13 organizacionih jedinica Agencije, preko kojih će zaposleni u organizacionim jedinicama pružati odgovore na pitanja sugrađana i ostalih korisnika. Svi telefoni, kao i imejl- adrese registara, kojima se korisnici mogu obratiti s pitanjima i putem elektronske pošte, objavlјeni su na stranici APR kontakt telefon.

Continue Reading
Close Menu
×